Language
logo
CTPrimEd

Computational Thinking in het basisonderwijs

Wat is Computational Thinking?

Computational Thinking is een set vaardigheden die helpt bij probleem oplossen. Computational Thinking is niet hetzelfde als denken als een computer, maar eigenlijk het tegenovergestelde: het is een computer kunnen vertellen wat deze moet doen om een probleem op te lossen.

De vier fundamenten van Computational Thinking zijn:

Decompositie: het opdelen van een complex probleem of systeem in kleinere delen die gemakkelijker te begrijpen zijn. Je kan een complexe en/of grote taak of gegevens opdelen in eenvoudigere en kleinere taken of gegevenscomponenten. Hierdoor kan je bijvoorbeeld parallel werken, de taken gedetailleerder definiëren, de deelresultaten van de kleine taken controleren, enz.

Patroonherkenning: het vinden van overeenkomsten tussen problemen of systemen waardoor je bijvoorbeeld eerdere oplossingen kan gebruiken. Het herkennen van patronen in informatie stelt ons in staat deze efficiënter te verwerken.

Abstractie: het scheiden van fundamentele en bijkomstige aspecten om irrelevante details voor de oplossing van het probleem of het begrip van het systeem te kunnen negeren.

Algoritmen: het ontwikkelen van een stapsgewijze oplossing voor een probleem. Algoritmes zijn het recept dat moet worden gevolgd om het gewenste eindresultaat te verkrijgen. Een typisch voorbeeld van een algoritme is een kookrecept, een reeks stappen die systematisch moeten worden gevolgd om de ingrediënten te manipuleren.

Computational thinking voor scholen

De basis van Computational thinking (CT) kan worden onderverdeeld in kleinere concepten op verschillende niveaus op basis van hun moeilijkheidsgraad. Om bijvoorbeeld algoritmen te begrijpen en ermee te werken, is het belangrijk om concepten functies, loops en voorwaarden te begrijpen. Maar alleen het begrijpen van deze concepten is niet genoeg; om problemen op te lossen zijn ook andere algemene vaardigheden, zoals samenwerking, creativiteit, kritisch denken en communicatie belangrijk.

Bij het ontwikkelen van CT besteden we daarom ook aandacht aan belangrijke basisvaardigheden en competenties om problemen op een specifieke manier het hoofd te bieden, zoals computers dat doen. Het is belangrijk om uitdagingen en projecten in verschillende contexten aan te bieden waarmee de leerlingen deze vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. In die zin is het bij het ontwikkelen van CT niet het belangrijkste om een specifieke tool (zoals Scratch of robot) te leren te gebruiken, maar om te leren hoe deze tools kunnen worden gebruikt om problemen op te lossen. De techniek zelf is dus niet het doel, maar een middel om andere doelen te bereiken. Het doel is om de concepten, methoden en hulpmiddelen met betrekking tot CT goed te integreren in andere kennisgebieden.

Binnen het leren van CT is programmeren een taal, robotica het instrument en beide zijn nodig om problemen op te lossen. Door middel van interdisciplinaire projecten kunnen leerlingen zo oefenen met deze vaardigheden binnen het bestaande onderwijscurriculum. Het is dé manier om het leren van CT te contextualiseren in betekenisvolle leerervaringen.

Materialen

De integratie van CT in de klas is kan stap voor stap geleidelijk gebeuren. Het is daarbij belangrijk dat de leerkracht altijd voor ogen houdt wat de te ontwikkelen doelstellingen, vaardigheden en inhoud zijn. Er zijn veel manieren om deze eerste stappen te zetten. Onderstaand stappenplan is bedoeld om te helpen bij het kiezen van de activiteit die het beste bij de situatie van de klas past.

Open de roadmap (PDF)
Download roadmap

Activiteiten

We bevelen een geleidelijke introductie van CT in het onderwijs aan. Begin met één of enkele activiteiten per schooljaar die in de klas worden geïmplementeerd, geëvalueerd en aangepast.

Wie zijn wij?

NEMO Science Museum

NEMO heeft als missie om op een interactieve en laagdrempelige manier wetenschap en technologie dichter bij het publiek te brengen. Dat gebeurt in het museum, op school, bij landelijke evenementen en online. NEMO Science Museum is een interactieve, informele leeromgeving waarin een breed publiek in aanraking komt met wetenschap en technologie. Bezoekers zien, horen en ervaren hoe wetenschappelijke fenomenen en technologie hun leven beïnvloeden. NEMO werkt intensief samen met de wetenschap en het onderwijs. NEMO heeft ook een historische collectie en is een geregistreerd museum.

Universidad de Deusto

DEUSTO heeft een lange en gevestigde traditie, opgericht in 1886 als instelling voor hoger onderwijs, heeft de Universiteit van Deusto een missie en onderwijsdoelstelling die stevig verankerd zijn in academische uitmuntendheid en sociale verantwoordelijkheid, gericht op het genereren van economische duurzame groei en het leveren van positieve bijdragen aan de opbouw van eerlijkere en meer inclusieve en humane samenlevingen. De onderzoeksgroep LearningLab van de faculteit Ingenieurswetenschappen werkt aan de verbetering van het leren en onderwijzen van bèta/techniek in formele, niet-formele en informele settings. Wij ontwikkelen projecten om jongeren door middel van innovatieve methoden en instrumenten te betrekken bij en te interesseren voor STEM-gerelateerde gebieden.

Tinkersjòp

Wij zijn een klein science center op Curacao, waar toegepaste STEM wordt beoefend. Waar kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen experimenten kunnen doen, technologische activiteiten kunnen uitvoeren, hands on ervaring kunnen opdoen met wetenschap, begrippen als wiskunde, techniek, constructie en natuurkunde. Door middel van gereedschappen en materialen worden jong en oud blootgesteld aan het concept van actief leren, wetenschap, onderzoeken, bouwen en ontdekken. Het bezoekende kind krijgt hierdoor de liefde voor het leren terug, wat het studiesucces vergroot. Bovendien krijgen kinderen meer belangstelling voor exacte vakken en beroepen en worden ze gestimuleerd en aangemoedigd tot zelfonderzoek en participatie.

Contact

NEMO Science museum is coordinator van dit project. Wil je deel uitmaken van het project of heb je andere vragen. Neem dan contact op met NEMO Science Museum.

NEMO Science Museum Universidad de Deusto Tinkersjòp Funded by the European Union